Dabex Chemicals

Acetonitril

Acetonitril, bezbarvá kapalina, se široce používá k rozpouštění organických rozpouštědel. Má vysokou dielektrickou konstantu a nízkou viskozitu. Acetonitril je kapalina s nízkou viskozitou, která je ideální pro kapalinovou chromatografii. Vysoká dielektrická konstanta acetonitrilu, jeho schopnost rozpouštět elektrolyty a nízká viskozita z něj činí oblíbenou volbu pro použití v bateriích. Acetonitril lze také použít ve farmaceutickém průmyslu, [...]

Kyselina adipová

Nejčastěji se kyselina adipová používá k výrobě nylonu. Z něj se pak vyrábějí textilní vlákna. Kyselina adipová se také používá k výrobě adipátových plastifikátorů, jako je dioktyl adipát. Kyselina adipová je potravinářská složka, kterou lze použít k ochucení potravin a jako želírující činidlo. Kyselinu adipovou lze také použít jako meziprodukt [...]

Kyselina citronová, bezvodá USP

Vlastnost Jednotka Specifikace Vzhled Bílý krystalický prášek nebo granule Identifikace Vyhovuje zkoušce Rozbor % 99,5 Minimum Voda % 0,5 Maximum Čirost roztoku Vyhovuje zkoušce Barva roztoku Vyhovuje zkoušce Snadno uhličitatelné látky Vyhovuje zkoušce Šťavelany ppm 350 Maximum Sírany ppm 150 Maximum Olovo ppm 0,5 Maximum Těžké kovy ppm 5 Maximum APLIKACE Kyselina citronová [...]

Dibutylsebakát (DBS)

Vlastnost Jednotka Specifikace Vzhled Čirá kapalina Měrná hmotnost při 20 C 0,931-0,941 Barva APHA 40 Maximální vlhkost % 0,1 Maximální hodnota kyselosti mg KOH/g 0,1 Maximální obsah % 98,0 Minimální APLIKACE Dibutylsebakát (DBS) se používá jako změkčovadlo vhodné pro nízké teploty a je kompatibilní s PVC, akrylem, nitrilovou pryží a celulózou. Vzhledem k tomu, že [...]

Dikyandiamid (DICY)

Vlastnost Jednotka Specifikace Vzhled Bílý krystalický prášek Ztráta sušením % 0,30 max. nečistota Sraženiny Splňuje požadavky Zbytek po zapálení % 0,05 max. bod tání Rozsah ° 209-212 Rozbor % 99,5 min POUŽITÍ Dikyandiamid se používá jako hnojivo s pomalým uvolňováním. V lepidlovém průmyslu se dikyandiamid používá jako vytvrzovací činidlo pro epoxidy. [...]

Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA)

Vlastnost Jednotka Specifikace Vzhled Čirá kapalina Aktivní složka podle vápníku % 39,0-41,0 CaCV mgCACO 102,5-107,8 Barva APHA 150 Maximální pH 1% w/v ředění 11,0-11,8 Volný hydroxid sodný % 1,9 Maximální specifická hmotnost při 25 °C 1,26-1,33 POUŽITÍ Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) se používá hlavně k vázání iontů kovů ve vodném roztoku, takže EDTA je užitečná v širokém [...]

Kyselina fumarová

Vlastnost Jednotka Specifikace Vzhled Bílý jemný granulát Čistota % 99,5 - 100,5 Těžké kovy (jako Pb) mg/kg 10 Maximální zbytek po zapálení % 0,1 Maximální vlhkost % 0,5 Maximální barva Pt-Co 20 Maximální POUŽITÍ Kyselina fumarová je potravinářská přísada používaná jako antioxidant a k zabránění tvrdnutí potravinářských prášků vlivem vlhkosti. Kyselina fumarová je [...]

Glycerin - 99% USP

Vlastnost Jednotka Specifikace Obsah (C3H8O3; bezvodý základ) % 99,0-101,0 Měrná hmotnost při 25 °C 1,258 Minimální obsah vody % 2,0 Maximální snadno uhličitatelné látky Pro vyhovění zkoušce Zbytek po zapálení 0,01 Maximální vzhled roztoku Pro vyhovění zkoušce Chloridy (Cl) % 0,001 Maximální obsah síranů (SO4) % 0,002 Maximální obsah těžkých kovů (jako Pb) ppm 5 Maximální index lomu [...]

Melatonin

melatonin se běžně používá v doplňcích stravy. Váš přirozený cyklus spánku a bdění je ovlivňován hormonem melatoninem. V noci se v těle tvoří nejvyšší množství melatoninu. Výzkum naznačuje, že doplňky stravy s melatoninem mohou být prospěšné při léčbě poruch spánku, jako je opožděná fáze spánku, a mohou přinést úlevu při zpoždění a nespavosti. Specifikace jednotky vlastností [...]

Polyethylenglykol(y) - PEG

Dabex Chemicals carries Polyethylene Glycols (PEGs) in a variety of molecular weights with various grades available, and these products are offered in a multiple packaging options. Below are a representation of some of the PEG’s available. Not seeing the PEG you are looking for on the list below? Please inquire with us directly. Polyethylene Glycol […]

cs_CZCzech
chyba: Upozornění: Výběr obsahu je zakázán!!